top of page

25 + 1 asiaa, joilla voi parantaa sijoitusasunnon tuottoa (1/3)

Tämän kirjoituksen tarkoitus on herättää ennen kaikkea ajatuksia. Tapoja parantaa sijoitusasunnon tuottoa on monia. Tuoton parantamiseen voi riittää yksi ajatus, ja tämä artikkelisarja tarjoaa 25+1 asiaa, joilla sijoittaja voi parantaa tuottoa.


1. Lainan kulujen pienennys

Sijoitusasunnon omistamiseen liittyy usein sijoitusasuntoon kohdistuva pankkilaina. Pankkilainan kulut koostuvat perittävästä korosta, lyhennysosuudesta ja luottolaitoksen perimästä lainanhoitokulusta. Kilpailuttamalla lainan ehdot paremmiksi, on mahdollista vaikuttaa huomattavasti vuokratuottoon. Mikäli korko pienenee esimerkiksi 20 €/kk, tarkoittaa se vuositasolla 480 € pienempiä kuluja. Kyseinen summa saattaa muodostaa helpostikin 10 % lisäyksen asunnon vuosittaiseen vuokratuottoon.2. Vuokra-ajan maksimointi

Maksimoimalla vuokrasuhteen pituuden, on mahdollista pienentää kuluja huomattavasti. Vuokralaisen vaihtuessa kuluja syntyy lähes poikkeuksetta. Ilmoituskulut, näytöt, välittäjä jne. ovat kaikki kuluja, jotka vähentävät tuottoa. Vuokranantajan on aina syytä pyrkiä mahdollisimman pitkiin vuokrasuhteisiin.


3. Tasokorotus

Mikäli asunto on ostettu vuokrattuna, tai se on ollut samalla vuokranantajalla pitkään eikä vuokraan ole tehty korotuksia, on mahdollisuus, että vuokra on jäänyt jälkeen oikeasta markkinahinnasta. Tekemällä tasokorotuksen markkinoita vastaavaan vuokraan, voi vuokratuottoja nostaa pienellä vaivalla. Maksimaalinen tasokorotus on 15 %.


4. Oikeanlainen vaikuttaminen taloyhtiössä > yhtiön kulujen pienentäminen / arvonnousu

Vaikuttamalla taloyhtiössä oikein, on mahdollista saada positiivisia vaikutuksia yhtiön kulurakenteeseen, ja jopa taloyhtiön- ja täten oman asunnon arvonnousuun. Taloyhtiössä voi vaikuttaa suoraan hallitustyöskentelemällä itse tai tekemällä ehdotuksia toimenpiteistä hallitukselle ja isännöitsijälle. Taloyhtiö voi kilpailuttaa kulujaan, jolloin voidaan saada säästöjä, jotka näkyvät taas perittävissä vastikkeissa. Oikein toteutetut remontit tuovat kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä ja nostattavat yhtiön sekä asunnon arvoa. Nämä voivat myös oikeuttaa perimään korkeampaa vuokraa.


5. Vuokratason nostaminen remontoinnilla

Remontoiminen on usein halvempaa kuin mielletään. Pienelläkin pintaremontilla on välitön vaikutus asunnon ulkonäköön ja täten vuokralaisen viihtyvyyteen. Tällä on myös suora vaikutus vuokraamisen helppouteen. Remontille voi laskea tuoton ja siinä päästäänkin usein hyviin tuottolukemiin. Kannattaa muistaa, että remontoinnin kulut ovat vähennettävissä, eikä remontointi nosta perittävän vastikkeen määrää, jolloin käytännössä vuokratason noston tuoma lisätienesti on ”täysimääräistä vuokraa”.6. Vuokraamalla kalustettuna

Kalustuksen lisääminen asuntoon nostaa asunnosta pyydettävää vuokratasoa. Kalustetuille asunnoille on omat markkinansa, mutta niiden vuokraaminen voi myös olla vaikeampaa kuin kalustamattoman asunnon vuokraaminen, riippuen paikkakunnasta. Kalustuksesta voi tehdä verovähennyksiä, joko suoraan ostokuiteista tai yksiöstä 40 € ja kaksiosta tai suuremmasta asunnosta 60 €/kk.


7. Vuokraamalla itse

Lähtökohtaisesti tekemällä kaiken itse on mahdollista tehdä asioita usein halvemmalla. Tässä kohtaa vuokranantajan täytyy itse miettiä, minkä arvoista oma aika on itselle ja voiko omalla ajalla saada parempia tuloksia jossain muualla. Oman ajankäytön priorisointi ja arviointi on tärkeää. Vuokravälityksen kulut ovat useimmiten yhden kuukauden vuokraa vastaava summa per vuokraus. Täten välittäjän käyttö maksaa noin 8,3 % vuoden liikevaihdosta vuositasolla, jos vuokralainen vaihtuisi joka vuosi. Jokaisen tulee miettiä itse tapauskohtaisesti, käyttääkö välittäjää tai esimerkiksi ystävän apua vuokrauksessa. Kannattaa muistaa, että myös omasta matkustamisesta asunnolle tulee kuluja. Useimmiten myös ilmoituskulut maksavat.


8. Jalostamalla vuokrakohdetta käyttökohteesta riippuen

Vuokratuottoja on mahdollista jalostaa riippuen käyttökohteesta. Oivia jalostuksen tapoja voi olla esimerkiksi asunnon jakaminen soluksi, muodostamalla isosta kohteesta pienempiä asuntoja tai tekemällä liiketilasta asuntoja. Tätä kohtaa ei voi määritellä tarkemmin, vaan se on hyvin tapauskohtaista ja paljon vuokranantajan markkinatietoudesta- sekä idearikkaudesta riippuvaista.


-Joli

0 comments
bottom of page