top of page

25 + 1 asiaa, joilla voi parantaa sijoitusasunnon tuottoa (2/3)

Tässä postauksessa on tiedossa jatkoa edelliseen - eli kuinka sijoitusasunnon tuottoa on mahdollista parantaa.


9. Muiden tuotteiden tarjoaminen tai niiden hinnan korottaminen

Sijoitusasunnon tuottoja on mahdollista lisätä korottamalla tarjottavien lisäpalveluiden, esimerkiksi omistetun autopaikan vuokraa. Muita pohdinnan arvoisia tapoja ovat muun muassa lemmikeistä veloitettava vuokra sekä loppusiivouksen tarjoaminen maksusta.


10. Arvioita asunto, uudelleen rahoita

Asunnon arviointi on aina järkevää ja myyntiarviointien pyytäminen onkin ilmaista. Pyytämällä muutaman arvion, saa käsityksen siitä, mikä voisi olla asunnon tämän hetkinen markkina-arvo. Markkina-arvo on saattanut muuttua oleellisestikin, riippuen monista tekijöistä. Asunto on saatettu omistaa vuosia ja sinne on voitu tehdä remonttia itse tai taloyhtiön toimesta. Kaupunki on saattanut kehittää aluetta, jolloin asunnon läheisyyteen on tullut palveluita tai esimerkiksi paremmat kulkuyhteydet. Mikäli arvo on noussut, voi kohonneen arvon ilmoittaa pankille ja nostattaa omia vakuuksiaan. Nostatetulla vakuusarvolla voidaan nostaa lisää lainaa, joka voidaan uudelleen sijoittaa.11. Vältä tyhjyys kaikin keinoin

Vuokranantajana toimimisen sielu on vuokralaisen maksama vuokra. Mikäli vuokralaista ei ole, ei tule vuokraakaan. Vuokranantajan täytyykin pyrkiä välttämään asunnon tyhjänä seisominen tekemättä kuitenkaan vääriä ratkaisuja esimerkiksi vuokralaisvalinnan suhteen. Vuokranantajan kannattaakin tehdä vuokralaisille selväksi, että he ilmoittaisivat mahdollisimman ajoissa aikeistaan vaihtaa asuntoa. Jostain syystä monet vuokralaiset ilmoittavat irtisanomisestaan kuun viimeisenä päivänä kello 23.55. Tämä jättää vuokranantajan huomattavasti heikompaan tilanteeseen siihen nähden, että ilmoitus olisi tullut vaikka kaksi viikkoa aiemmin. Mikäli ilmoitus tulee lähellä kuun loppua, voidaan vuokrahakijoista sulkea heti pois ne, joilla on vielä irtisanomaton asunto allaan.

Kun irtisanominen tulee, tee heti vaadittavat toimenpiteet, jotka mahdollistavat asunnon mahdollisimman tehokkaan vuokrauksen.

12. Kassavirran uudelleen sijoittaminen

Asunnot tuottavat useimmiten sijoittajalle kassavirtaa myös kulujen ja verojen jälkeen. Vaikka kassavirta olisikin pieni, muodostuu siitä vuosien aikana isoja puroja, mikäli kassavirta sijoitetaan uudelleen. Kassavirtaa voisi verrata esimerkiksi pörssiyhtiöiden maksamiin osinkoihin. Sijoittamalla osingot uudelleen, saat korkoa korolle-ilmiön valjastettua toimimaan sinun hyväksesi.


13. Minimoi verot

"Vain kuolema ja verot ovat pakollisia." Tämä lausahdus pitää paikkansa, molempiin voi kuitenkin vaikuttaa. Tekemällä aktiivista verosuunnittelua, on mahdollista pienentää maksettavia veroja olennaisesti. Kirjaamalla kaikki kulut tarkasti ylös, tekemällä veroilmoitukset huolellisesti sekä hyödyntämällä lain tukemia sijoittajille tarkoitettuja mahdollisuuksia, on mahdollista maksaa vähemmän veroja nyt, tai mahdollisesti lykätä niiden maksua kokonaan.


Minimoimalla tai lykkäämällä veroja, on sijoittajalla mahdollisuus nostaa tuottojaan olennaisesti. Varsinkin, jos oikeanlaisella suunnittelulla saatu hyöty sijoitetaan uudelleen. Kannattaa muistaa, ettei ole mikään ylpeydenaihe maksaa suuria määriä veroja. On ainoastaan typerää maksaa enemmän veroja kuin on lain puitteissa pakollista.14. Lyhytaikainen vuokraus

Lyhytaikaisella vuokrauksella on mahdollista saavuttaa huomattaviakin lisätuottoja. Lyhytaikainen vuokraus tuo paljon lisää hallinnointia, mutta nekin on mahdollista ulkoistaa. On hyvin paikkakunnasta ja ajankohdasta riippuvaista, onko lyhytaikainen vuokraus järkevää. Lyhytaikainen vuokraus tuo myös riskejä esimerkiksi asunnon kulumisen suhteen, sekä asunnon tyhjänä seisomisen riski kasvaa. Hyvä asunto oikealla paikalla ja paikkakunnalla voi kuitenkin tuoda vuodessa moninkertaiset tuotot lyhytaikaisella vuokrauksella verrattuna pitkäaikaiseen vuokraukseen.


15. Ajoita vuokrasopimusten päättyminen syksyyn

Touko- ja kesäkuu ovat tunnetusti huonoimmat kuukaudet vuokrattavuuden suhteen. Tämä pätee varsinkin paikkakunnilla, joissa on paljon opiskelijoita. Asunnosta pyydettävä vuokra saattaa keväisin olla huomattavasti pienempi kuin syksyllä asunnosta saatava vuokra.


Kysynnän ja tarjonnan laki -> Vuokranantajan onkin syytä pyrkiä tekemään sopimukset kesän yli, jolloin saadaan maksimoitua asunnon vuokrattavuus, sillä kysyntää on syksyisin eniten.


16. Laina-ajan pidentäminen – enemmän kassavirtaa

Yksi vaihtoehto sijoitusasunnon tuoton parantamiseen on sopia lainan ehdoista uudelleen pankin kanssa. Pidentämällä laina-aikaa saadaan pienempi kuukausierä, jolloin kassavirtaa syntyy enemmän. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tällaisessa tilanteessa myös laina lyhenee hitaammin, vaikka kassavirtaa syntyy enemmän uudelleen sijoitettavaksi.17. Maksetun pankkilainan / taloyhtiölainan vapautuneen vakuuden hyödyntäminen

Jokaisen maksetun pankkilaina- tai taloyhtiölainaerän kera syntyy lisävakuutta, olettaen, ettei asunnon arvo laske samaa vauhtia lainan maksamisen kanssa. Tekemällä laskelmat lyhentyneistä lainoista pankille, on mahdollista hyödyntää vapautunutta vakuusarvoa. Pankille riittää useimmiten isännöitsijältä saatava lainaosuuslaskelma yhtiölainan suhteen. Mikäli asuntoon kohdistuu sekä pankkilainaa että taloyhtiölainaa, saattaa asunto tuottaa vakuusarvoa yllättävän nopeastikin. Käy siis vakuutesi läpi.


-Joli

0 comments
bottom of page