top of page

25 + 1 asiaa, joilla voi parantaa sijoitusasunnon tuottoa (3/3)

Postaussarja saa viimein jatkoa! Tässä tekstissä selviää kahdeksan +1 viimeistä vinkkiä siihen, kuinka sijoitusasunnon tuottoa voi parantaa.


18. Oman pääoman määrän minimoiminen kasvattaa oman pääoman tuottoa

Mitä enemmän sijoituskohteeseen käytetään vierasta pääomaa, tätä suuremmaksi oman pääoman tuotto nousee. Useisiin sijoituskohteisiin pääsee käsiksi pienelläkin omalla pääomalla. Tähän vaikuttaa sijoittajan omat neuvottelutaidot ja kyky luoda erilaisia rahoitusmalleja. Sijoittajan täytyy muistaa, että mitä pienempi oma pääoma on, sitä suurempi on velan tuoma riski.


19. Anna vuokralaisen vuokrata asuntoa lyhytaikaisesti ja sovi sinulle tulevasta osuudesta

Eräs vähän käytetty tapa on antaa vuokralaiselle lupa vuokrata omaa asuntoaan lyhytaikaisesti. Vuokranantaja voi sopia, että mikäli vuokralainen toimii näin ja saa tuloja, tilitetään osuus tuloista vuokranantajalle. Sopimukset ovat aina kahdenkeskisiä ja niiden tulee toimia molemmille osapuolille.20. Valitse vuokralainen hyvin, ei kuluja ja korjauksia

Täm on varmaan yksinkertaisin tapa ylläpitää tai parantaa sijoitusasunnon tuottoa. Vuokralaisvalintaan panostamalla voidaan saavuttaa tasainen vuokranmaksu, eli vuokratuotto. Hyvä vuokralainen pitää asunnosta huolto ja ilmoittaa mahdollisista vioista ja ongelmista, ja voi myös auttaa uuden vuokralaisen hankinnassa. Hyvä vuokralainen säästää vuokranantajan rahaa ja aikaa monella tavalla, ja se näkyy suoraan asunnon tuotossa.


21. Toimi nopeasti ongelmatilanteissa ja minimoi vahingot

Kaikille vuokranantajille tulee joskus ongelmatilanteita. Ongelmatilanteen syntyessä on tärkeää toimia ripeästi, jolloin mahdolliset isommat vahingot saadaan minimoitua. Ongelmatilanteita voivat olla esimerkiksi vuokralaisen maksuviiveet, hajonnut tiskikone ja huonoon suuntaan liikkuva taloyhtiö. Minimoi tappiot nopealla toiminnalla.


22. Hoida asioita mahdollisimman paljon etänä - säästä aikaa ja minimoi matkakulut

Nykymaailma tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Ison osan asioista voi hoitaa etänä. Mikäli asiat voidaan hoitaa etänä, säästetään matkakuluissa ja etenkin sijoittajan ajassa. Hoitamalla asioita mahdollisimman paljon etänä, on mahdollista saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä. Varsinkin, jos säästetty oma aika käytetään oman liiketoiminnan- tai hyvinvoinnin kehittämiseen. Tällöin saadaan hyödynnettyä henkilökohtaista korkoa korolle-ilmiötä: lisää aikaa -> enemmän ajattelua -> parempia ratkaisuja -> parempia tuloksia.


23. Lyhennysvapaa

Pankkilainoihin on mahdollista saada lyhennysvapaata. Lyhennysvapaiden aikana maksetaan ainoastaan korkoa. Hyödyntämällä lyhennysvapaata, on mahdollista kerryttää käteiskassaa uuden sijoituksen hankintaan, tai sijoittaa käteinen suoraan uudelleen. Pankit tarjoavat lyhennysvapaita usein 1-2 vuoden ajanjaksolle. Sijoittajan on hyvä huomata, että lainahan ei luonnollisesti lyhene tänä aikana, joten on järkevintä sijoittaa suurentunut kassavirta tavalla tai toisella uudelleen.


24. Vuokran sitominen indeksiin

Sitomalla vuokran korotus indeksiin, on vuokranantajalla mahdollisuus korottaa vuokraa joka vuosi indeksikorotuksen verran. Useimmiten vuokra sidotaankin elinkustannusindeksiin. Vuokrien muutokset ovat pieniä, mutta mikäli sijoittaja omistaa esimerkiksi 20 asuntoa ja kaikissa vuokra nousee 20 €/kk, tarkoittaa tämä 20x20x12 = 4 800 €/vuodessa.25. Toiset pankit antavat suuremman vakuusarvotuksen kuin toiset

Pankkien välillä on eroja, miten ne arvostavat sijoituskohteiden vakuusarvoja. Kannattaa kysyä pankkien suhtautumista oman sijoituskohteen arvostukseen. Vakuusarvostukset eivät ole kiveen hakattuja, useimmiten vakuusarvostukset ovat 50-80 %, mutta on mahdollista saada korkeampikin arvostus. Esimerkiksi, jos sijoittaja omistaa 200 000 euron sijoitusvarallisuuden, voi toinen pankki tarjota sille 70 % ja toinen 75 % arvostuksen. Näissä summissa on 10 000 euron ero. Mikäli varallisuutta on miljoona euroa, on summissa jo 50 000 euron erotus jne. Jos pankki tarjoaa 80 % arvostuksen 70 % arvostuksen sijaan, on vakuudessa jo 100 000 euron ero, jos varallisuus on miljoonan.


+1 Sijoittaja itse

Kaikkein tärkein sijoitusasunnon tuottoa parantava tekijä on sijoittaja itse. Kaikki sijoitusasunnot ovat yksilöitä ja tapauskohtaisia. On sijoittajan omasta kehityksestä, opiskelusta ja toiminnasta kiinni, miten sijoitusasunnon tuottoa voi parantaa. Ei ole yhtä ainoaa toimivaa kaavaa. Tapoja on yhtä monta kuin tekijöitäkin.


-Joli

0 comments
bottom of page