top of page

Hajauta tulevaisuutesi


Monet luottavat eläkkeeseen. Meille on luvattu tietty määrä vähimmäiseläkettä, kun olemme tehneet työuramme ja jäämme nauttimaan ansaituista eläkepäivistä. Oletko koskaan kuitenkaan pysähtynyt miettimään, että mitä eläkkeeseen luottaminen todellisuudessa tarkoittaa?Eläkejärjestelmän kestävyyden ja toimivuuden kyseenalaistavia seikkoja on lukuisia:


  • Syntyvyyden aleneminen. Syntyvyys Suomessa on alentunut huomattavasti viimeisinä vuosikymmeninä. Maailmankuva on muuttunut, naisia ei mielletä enää kotiäideiksi ja heidän tehtävänään ei ole ainoastaan kasvattaa lapsia, kun mies on tienaamassa elannon perheelle. Naiset haluavat edetä urallaan siinä missä miehetkin ja lapsen tekeminen voi olla monen mielessä uraa hidastava este.

  • Suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle. Sotien jälkeen Suomessa nähtiin varsinaiset lapsitalkoot. Sotien jälkeisessä talkoohengessä tehtiin paljon lapsia, siis huomattavan paljon. Syntyivät niin kutsutut suuret ikäluokat, eikä ainoastaan suomessa vaan globaalisti.

  • Kokonaisuudessaan liian suuri kuorma. Palkansaajan palkasta menee jo tässä vaiheessa liian suuri lovi eläkejärjestelmän ylläpitämiseen. Mikä huolestuttavampaa, isompi osa eläkemaksusta menee jo nykyisten eläkkeiden maksamiseen, eli periaatteessa suorana tulonsiirtona nykyisille eläkkeensaajille. Täten eläkepotit kasvavat hyvin hitaasti, sillä vain pieni osa menee uudelleen sijoitettavaksi.

  • Eläkemaksut olivat pienet eläkejärjestelmää aloitettaessa. Nykyisessä muodossaan palkansaajat maksavat kolmanneksen palkastaan eläkemaksuja. Kun eläkejärjestelmää lähdettiin kasaamaan, olivat maksut ainoastaan 5% luokkaa. Täten nykyiset eläkkeensaajat ovat antaneet suhteellisen pienen panoksen heidän omaan eläkkeeseensä ja nykyiset palkansaajat kuormittuvat entistä enemmän.

  • Kokonaisuutena Suomessa toistuu sama ilmiö kuin Yhdysvalloissaessa. Yhdysvaltoihin perustettiin 1930-luvulla eläkejärjestelmä, jonka eläkeraja oli odotettuun elinikään nähden korkea. Näin ollen yhtä eläkkeensaajaa kohden oli 40 eläkemaksujen maksajaa. Myöhemmin eliniänodote on noussut, mutta eläkeikä ei ole noussut samassa suhteessa. Yhdysvalloissa yhtä eläkkeensaajaa kohden onkin enää keskimäärin 1,8 palkansaajaa ja suhdeluku oletettavasti huononee.Yllä mainituista syistä onkin syytä miettiä seuraavia asioita:


  • Eläkeikää on pakko nostaa tulevaisuudessa huomattavasti

  • Nykyisiä ja tulevia eläkkeitä on pakko leikata

  • Palkansaajien eläkemaksuja on pakko korottaa

  • Maahanmuutto tai syntyvyys tai molemmat olisi saatava kasvuun, palkansaajia tarvitaan lisää


Ilman kuvattuja toimia nykyinen eläkejärjestelmä ei tule pysymään kasassa pitkällä aikavälillä. Vaakalauta on liiaksi kallellaan toiseen suuntaan ja sitä ei ole helppo palauttaa tasapainoon. Palkansaajien maksuja ei voida nostaa loputtomiin, sillä heilläkin täytyy olla oikeus vaurastumiseen. Eläkeikää ei voi nostaa paljoakaan luvatusta, sillä mitä tapahtuu yhteiskuntaluottamukselle?


Eläkkeitä on vaikea leikata, eivätkä poliitikot halua sitä tehdä. Iso osuus äänestäjistä on nyt eläkkeellä ja lopultahan kaikki äänestäjät ovat ajallaan jäämässä eläkkeelle, joten olisi poliittinen itsemurha leikata eläkkeitä. Työvoimaisen maahanmuuton ja syntyvyyden lisääminen ovat helpoimpia keinoja asian lähestymiseen, mutta niillekin on saatu Suomessa huonosti vastakaikua.


Mitä siis voi tehdä?

Mikäli uskot, että sinun on kannattavaa hankkia itsellesi varasuunnitelma, olet oikeilla jäljillä. Mitä aiemmin aloitat, sitä todennäköisemmin onnistut luomaan itsellesi sellaisen. Varasuunnitelmana voi olla esimerkiksi sijoitusportfolio, joka tuottaa kassavirtaa tasaisesti.


Portfolioon voi sisältyä esimerkiksi asuntoja, arvopapereita sekä arvometalleja. Kansaneläke on noin 800€, eli 9600€ vuodessa. Saadaksesi tämän summan vuodessa, tarvitset noin 200t€ sijoitusvarallisuuden, sillä olettamalla, että se tuottaa 5% vuosittain nettona.


Kannattaa muistaa, että vaurastumiseen ei tarvita kuin kolmea asiaa: aikaa, vähän pääomaa ja korkoa korolle-tuottoa.


Vaikka ongelmia ei tulisikaan, niin sinulla on 800€ kuukaudessa enemmän eläkkeesi lisäksi. Ihan kiva diili sekin. Varasuunnitelma on jokaisen oma ja summatkin ovat sen mukaisia.Mukavaa suunnittelua ja aivopähkinää lauantai-iltaan.- Joli

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page