top of page

Miten valmistautua lainaneuvotteluihin? – Lainanhakijan muistilista

Lähes jokainen asunnon ostaja hyödyntää velkarahaa, oli velkaraha sitten tarkoitettu omaan tai sijoituskäyttöön. Tässä kirjoituksessa pohditaan, mitä toimenpiteitä asunnon ostajan on syytä tehdä ennen lainaneuvotteluun menemistä.


Oikeanlainen valmistautuminen antaa rahoitusta hakevasta hyvän ja järjestelmällisen kuvan. Jos rahoitusta hakeva menee täysin valmistautumatta lainaneuvotteluihin, syntyy helposti käsitys, että kokonaisuus ei ole kunnossa. Pankki arvostaa lainanhakijan hyvää valmistautumista ja pankki olettaakin hakijan osaavan vastata tiettyihin vakiokysymyksiin. On siis hyvä, jos hakija on miettinyt vastaukset valmiiksi.


Alla on lueteltu asioita, jotka lainanhakijan on hyvä selvittää ennen neuvotteluihin menemistä.


1. Oman tulotason laskeminen


Lainoittajan täytyy tietää tarkalleen, millaiset tulot hakijalla on. Mukaan on hyvä ottaa työtodistus, palkkatodistus sekä tiliotteet esimerkiksi edellisen vuoden ajalta.


2. Omien menojen laskeminen


Paljonko sinulle jää rahaa kuukausittaisella tasolla kaikkien kulujen jälkeen?


3. Omaisuuden listaaminen eli henkilökohtaisen taseen tekeminen


Taseesta löytyvät varallisuus ja velat. Omistuksistaan kannattaa olla täysin avoin. Näistä voi myös löytyä yllättäviä lisävakuuksien mahdollisuuksia, joita ei itse ole ymmärtänyt ottaa huomioon. Onko hakijalla olemassa esimerkiksi sijoitusasunto tai omistusasunto, jonka velka on jo pienentynyt ja kasvattanut vakuusarvoa? Onko hakijalla oma asunto hyvältä paikalta, joka on ostettu 15 vuotta, mutta siitä ei ole tehty arviointia tämän jälkeen?
4. Tuottavuutta koskevat laskelmat


Jos hakijalla on jo sijoitusasunto tähtäimessä, on hyvä tehdä sijoitusasunnon tuottavuutta koskevat laskelmat valmiiksi. Asunnolle voi laskea vuokratuoton, asunnon yleisen hintatason sekä selvittää alueen tulevaisuutta ja kokonaiskehitystä. Hakijan tulee tietää myös haettavan lainan määrä.


Hakijalla voi olla mielessä pitkän tähtäimen suunnitelma asunnolle: Mitä tapahtuu, jos korko nousee nykyisestä matalan korkotason ajasta niin sanotulle normaalille tasolle? Kestääkö talous tällaisessa tapauksessa? Onko asunnossa/taloyhtiössä tulossa jotain isompia muutoksia lähiaikoina, joita laskelmassa pitäisi ottaa huomioon?


5. Hakijan tulee perustella ehdotettu laina pankille


Miksi laina halutaan pitkänä tai lyhyenä? Miksi juuri tällainen lyhennysmalli?


6. Sijoitussuunnitelman tekeminen


Jos hakijalla on sijoittamisen suhteen pidemmän tähtäimen suunnitelma yleisellä tasolla, esittele se myös pankille.


7. Vakuuksien selvittäminen


Mikäli omat vakuudet eivät riitä, onko lähipiirissä vakuuksia, joita voidaan hyödyntää, tai olisiko mahdollista harkita esimerkiksi henkilötakausta?Mikäli hakija suorittaa edes osan yllä olevista toimenpiteistä ennen pankkiin menoa, on hakija valmistautunut neuvotteluihin jo paremmin kuin enemmistö lainanhakijoista. Tekemällä esimerkiksi henkilökohtaisen taseen ja tuloslaskelman, hakija on myös huomattavasti paremmin selvillä omasta taloudellisesta tilanteestaan kuin aiemmin.


-Joli

0 comments
bottom of page